For å åpne et firma må man fylle ut en eller to dokumenter. De må sendes til Brønnøysundregistrene. Hvert firma får et eget organisasjonsnummer. Etter at firmaet ditt er registret og har et organisasjonsnummer kan kan starte din virksomhet. Vi kan hjelpe deg med å åpne et firma på 1-2-3:

Du fyller ut et skjema

Vi sender en faktura til deg

Du betaler fakturaen

Vi sender til deg dokumenter som er fylt ut + du bare underskriver dem og sender til Brønnøysundregistrene.